constitutionalism

constitutionalism
konstitucionalizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinių sistemų, pagrįstų valstybės valdžios galių ribojimo principais (įstatymo viršenybės, tautos suvereniteto, valdžių atskyrimo ir atskaitomybės piliečiams, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos), steigimo ir veikimo praktika.Doktrinos ištakos siejamos su J. Locke’o idėjomis apie visuomenės sutartį, ribojančią suvereno galias. Šiuolaikinėje sampratoje abstrakčią visuomenės sutarties sąvoką pakeitė konstitucijos, kaip aukščiausią galią turinčio įstatymo, sąvoka. Šis pokytis istoriškai siejamas su JAV konstitucionalizmu, kada buvo įtvirtinta rašytinės konstitucijos, įsteigiančios, apibrėžiančios ir ribojančios valstybės valdžios institucijas, reikšmė. Konstitucijos viršenybės kitų teisės aktų atžvilgiu, taip pat valstybės valdžios institucijų sprendimų principas lėmė ir konstitucinės kontrolės (teisinės priežiūros) atsiradimą. Tai nereiškia, kad konstitucionalizmas neįmanomas be rašytinės konstitucijos. Pvz., D. Britanijoje konstitucijos funkcijas atlieka rinkinys rašytinių ir nerašytinių taisyklių, turinčių konstitucinę reikšmę. Be to, konstitucijos buvimas savaime nereiškia, kad valstybė valdoma vadovaujantis konstitucionalizmo principais. Pavyzdys – Kinijos konstitucija (1982): nors joje deklaruojamas tautos suvereniteto principas ir pateikiamas asmens teisių bei laisvių katalogas, ją galima laikyti fiktyvia ir neturinčia praktinės reikšmės. Vakarų politikos ir teisės teorijoje pagrindiniu konstitucionalizmo bruožu pripažįstamas valdžios ribojimas siekiant apsaugoti žmogaus teises ir laisves, todėl neretai konstitucionalizmas gretinamas su liberalizmu ir demokratija. Kitaip nei liberalizmas, jis puikiai „sutaria“ ir su gerovės valstybės, ir su valstybinės religijos (su sąlyga, kad nėra varžomos kitos religijos) principais, kitaip tariant, neapsiriboja kuria nors viena politinės filosofijos doktrina. Konstitucionalizmo ir demokratijos skirtis grindžiama tuo, kad demokratijos esmę sudaro piliečių galimybė per rinkimus dalyvauti valstybės valdyme, o konstitucionalizmas siekia įtvirtinti valdančiųjų, net jei jie teisėtai išrinkti tautos atstovai, galių ribas. atitikmenys: angl. constitutionalism ryšiai: susijęs terminasįstatymo viršenybė susijęs terminaskonstitucija susijęs terminaskonstitucija susijęs terminasteisminė priežiūra

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • constituţionalism — CONSTITUŢIONALÍSM s.n. Regim de guvernare bazat pe existenţa unei constituţii. [pr.: ţi o ] – Din fr. constitutionnalisme. Trimis de RACAI, 30.09.2003. Sursa: DEX 98 constituţionalísm s. n. (sil. ţi o ) Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa:… …   Dicționar Român

 • Constitutionalism — Con sti*tu tion*al*ism (k[o^]n st[ict]*t[=u] sh[u^]n*al*[i^]z m), n. The theory, principles, or authority of constitutional government; attachment or adherence to a constitution or constitutional government. Carlyle. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • constitutionalism — 1832, constitutional system of government; occasionally also constitutionality; from CONSTITUTIONAL (Cf. constitutional) + ISM (Cf. ism) …   Etymology dictionary

 • constitutionalism — [kän΄stə to͞o′shə nəl iz΄əm, kän΄stə tyo͞o′shə nəl iz΄əm] n. 1. government according to a constitution 2. adherence to constitutional principles or government constitutionalist n …   English World dictionary

 • Constitutionalism — Constitutionalist redirects here. For parties called Constitutionalist see Constitution Party. Constitutionalism has a variety of meanings. Most generally, it is a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle… …   Wikipedia

 • constitutionalism — noun Date: 1832 adherence to or government according to constitutional principles; also a constitutional system of government • constitutionalist noun …   New Collegiate Dictionary

 • constitutionalism — /kon sti tooh sheuh nl iz euhm, tyooh /, n. 1. the principles of constitutional government or adherence to them. 2. constitutional rule or authority. [1825 35; CONSTITUTIONAL + ISM] * * * …   Universalium

 • constitutionalism — noun Philosophical belief in government under a written constitution …   Wiktionary

 • constitutionalism — con|sti|tu|tion|al|is|m [ˌkɔnstıˈtju:ʃənəlızəm US ˌka:nstıˈtu: ] n [U] the belief that a government should be based on a constitution >constitutionalist n …   Dictionary of contemporary English

 • constitutionalism — con|sti|tu|tion|al|ism [ ,kanstı tjuʃnəl,ızəm ] noun uncount support for a system of government that operates according to a CONSTITUTION …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”